Træroden udfører

Vi arbejder på en stor del af Sjælland, så kontakt os gerne for et gratis, uforpligtende tilbud. Vi påtager os opgaver for alle – både private, virksomheder og offentlige institutioner.

Vi påtager os en bred række af opgaver skræddersyet efter kundernes ønske, og vi har materiel til at kunne udføre de fleste former for opgaver.

 

Ved enhver opgave laver vi naturligvis en grundig oprydning, og vi tager gerne affaldet med os, men tilbyder også enten at opskære eller lave grenene til flis. Vi lader det også gerne ligge, hvis du som kunde selv ønsker at klare oprydningen.

 

Alt dette aftales ved besigtigelse før vi giver vores tilbud.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Træfældning

 
Vi udfører alle former for træfældning - både manuelt, med klatreudstyr og med lift afhængigt af træets placering. Hvis omgivelserne tillader det, kan træer også væltes fra jorden. Det kan dreje sig om træer, der skygger eller står i vejen for andet. Det kan også være, at man blot ønsker en forandring i haven. Vi påtager os alle former for fældning, og vi har det nødvendige udstyr til også at påtage os mere krævende opgaver.

Beskæring af træer

 

Beskæring kan blive en nødvendighed, hvis et træ skygger enten for vinduer eller for planter, der vokser under træet. Ved beskæring bibeholder man træet, men man fjerner de gener, det måtte give. Beskæring er ofte relevant ved huse, veje eller elledninger, fordi grenene kan gå hen og udgøre en fare i deres nuværende form. Vi tilbyder også beskæring af frugttræer både af synsmæssigt hensyn og for at opnå den bedste udnyttelse af frugten. Et flot beskåret frugttræ pryder altid en have, og lader man ikke træet gro vildt, giver det de flotteste frugter i en rimelig højde.

Stubfræsning / Rodfræsning

Når træerne er væk, står stubben stadig tilbage til evig irritation. Vi tilbyder at fræse stubben, således at det er muligt at komme videre med evt. genplantning eller græsanlægning. Vi tilbyder også efterfølgende reetablering ved bortkørsel af flis fra stubben og evt. tilkørsel af jord og anlægning af græs eller andet. Vores stubfræser kan klare alle former for både træstubbe og buske, og intet er for stort eller småt. Vi tilbyder naturligvis også opgravning af stubben, hvis det ønskes.

Gravearbejde

 

Vi udfører alle former for udgravning til eks. anlæg af indkørsler, gangstier, etablering af dræn eller omlægning af haven. Vi har tilgang til alle former for gravemaskiner til ethvert formål. Vi tilbyder også at levere og bortskaffe jord, flis, sten, og grus i mindre mængder end man typisk får en vognmand til, materialet leveres på tiptrailer og kan derfor komme ind i de fleste indkørsler.

Rydning af beplantning

En tilgroet have kan være temmelig uoverskuelig. Vi kan hjælpe dig med at få bund i rodet, således at din have kommer til at se flot ud og bliver lettere at holde. Ønsker du hjælp til at planlægge, hvad der bør og ikke bør fjernes, er du velkommen til at kontakte os for et gratis uforpligtende tilbud.

Flishugning af grene

Flishugning af grene er en god mulighed som oprydning efter en opgave eller til generel bortskaffelse af beskæringsaffald. Flis er et naturmateriale, der har mange gode egenskaber, og det bruges ofte til at dække jorden af i bede, omkring buske eller andre steder, hvor man gerne vil mindske ukrudtet. Det er anbefalelsesværdigt at lade en professionel udføre flisning, da det korrekte sikkerhedsudstyr er en nødvendig del af opgaven.

Oprydning efter storm

 

Når en storm er blæst ind over landet, efterlader den gerne en del ravage. Træer kan være væltet i haver, parker, over huse eller over veje, men de kan også være blevet efterladt med en ny, faretruende hældning, der kræver omgående fældning for at undgå materielle eller personskader.

Vi har stor erfaring med at nedtage og fjerne træer efter diverse former for stormskader og klarer det sikkert og professionelt med det fornødne sikkerhedsudstyr og den fornødne tilgang til opgaven.

Hækklipning og plantning

Vi udfører alle former for hækklipning og har stor erfaring i finklip af alle typer hække. Afhængig af hvilken type hæk, du har, kan det være nødvendigt at klippe den 2 gange årligt, og det kan være temmelig anstrengende. Beder du os om at stå for den årlige hækklipning, sparer vi dig ikke bare for besværet, men sørger også for at du i løbet af kort tid har vejens flotteste hæk. Vi tager naturligvis affaldet med os og efterlader altid et flot resultat. Plantning af hæk kan ligeledes være et krævende job og gøres bedst med de rigtige hjælpemidler samt erfaring. Vi tilbyder at plante alle typer hæk, helt fra små barrodsplanter til færdighæk med klump. Bedste årstid for plantning af hæk er forår og efterår.

Hegnsopsætning

Vi tilbyder opsætning af hegn, der sættes op af uddannet tømrer med stor erfaring indenfor alle typer hegn. Vi lytter til dine ønsker omkring udformning og kommer gerne med råd og vejledning omkring valg af type. Ligeledes lægger vi vægt på omgivelserne og tager højde for formålet, når der etableres hegn.